Tréninky

Rozpis tréninků je sestaven s ohledem na aktuální počet týmů, hráčů v týmech a dostupné kapacity tělocvičen. Aktuální rozpis tréninků je platný od 1. září 2023. Naší snahou je zachovat stejné termíny tréninků, ale změny nejsou vyloučeny.