Členské příspěvky

Členská schůze oddílu florbalu schválila model dvou plateb pro nadcházející sezónu 2024/2025.

Největší změnou je navýšení členských příspěvků na částku 7 000 Kč za sezónu 2024/2025. Uvědomujeme si, že je to nepopulární rozhodnutí, ale důvodů pro navýšení členských příspěvků je hned několik:

 • výrazné navýšení plateb směrem k organizaci Český florbal (startovné, cestovné, platby NSA)
 • nutnost pokrytí zvyšujících se nákladů spojených s pronájmem tělocvičen
 • zvýšení odměn pro kvalifikované trenéry
 • vyšší počet týmů přihlášených do sezóny 2024/2025
 • vyšší počet tréninkových jednotek a specializovaných tréninků (kondiční, silový a technický)

V rámci sezón 2022/2023 a 2023/2024 jsme výrazně investovali do rozvoje našeho oddílu florbalu. Do sezóny 2024/2025 plánujeme opět každému členovi dodat další předzápasové tričko.

Každý člen bude mít i nadále možnost navštěvovat 3 – 4 tréninky týdně, což vychází na cca 35 - 40 Kč za tréninkovou jednotku v rozmezí 60 – 90 minut. Zkuste to sami porovnat s cenou, kterou platíte za jiné aktivity a záliby.

Poznámka: K navyšování ČP dle našeho zjištění došlo i v ostatních sportovních klubech a i v dalších florbalových oddílech v rámci Olomouckého kraje.

Termíny plateb:

1. platba: 15. června 2024 – částka 3 500 Kč
2. platba: 31. října 2024 – částka 3 500 Kč

Platba bude našim členům vygenerována přes systém EOS, kde také získají veškeré pokyny k jejímu uhrazení.

Co vše si členskými příspěvky platím?

  • 3 – 4 tréninkové jednotky týdně
  • licencovaný trenérský tým složený minimálně ze dvou trenérů
  • soutěžní kauce, startovné, soupisky a licence hráčů/trenérů, poplatky Českému florbalu
  • sportovní halu pro pořádání domácích turnajů a poplatky s pořádáním spojené (odměny rozhodčí, cestovné, pořadatelé)
  • provoz oddílu florbalu (administrativa, účetnictví, organizační aspekty)

V rámci vstřícnosti nabízíme i klubový Sociální program.