Sociální program

Rozhodli jsme se vytvořit jednoduchý sociální program. Cílíme tak na případné matky samoživitelky/otce samoživitele nebo rodiny s limitovaným finančním rozpočtem. Těm všem i dalším bychom rádi vyšli vstříc a pomohli v tíživých situacích. Primárním cílem je pak pro nás možnost zapojení jakéhokoliv dítěte do sportovní činnosti oddílu bez ohledu na rasu, původ, kulturní a sociální zázemí atd.

Program se týká jiných způsobů platby členských příspěvků a dalších alternativ, které jsou posuzovány individuálně, ale obecně aby klub mohl nabídnout vybraným jedincům následující:

1. Individuální splátkový kalendář

  • Člen oddílu by měl možnost platit členské příspěvky formou měsíčních splátek
  • Platba by byla stanovena Výkonným výborem klubu v rozsahu 500 – 800 Kč na měsíc s přihlédnutím k samotné žádosti, výši celoročního příspěvku pro danou kategorii

2. Alternativní možnosti placené činnosti pro oddíl

  • pořádání domácích turnajů a zápasů
  • výpomoc s údržbou oddílové materiálu
  • výpomoc při organizaci klubových akcí (soustředění, kempy, dny florbalu, nábory atd.)

S případnou žádostí se obracejte přímo na předsedu oddílu, který bude vaši žádost tlumočit výkonnému výboru.