Informace o oddílu

Zde najdete základní informace o našem oddíle.

Základní informace

Adresa

Sportovní klub K2 Prostějov
sídl. E. Beneše 3916/21, 796 03 Prostějov
Bankovní spojení (číslo účtu)2600628124/2010 (Organizace: FIO banka)
IČO266 66 596
Registrace u ČSTV pod číslem3709 153
Číslo registrace stanov u MV:VS/1-1/57 587/04-R
E-mailflorbalprostejov@gmail.com

Název oddílu je odvozen od jedné z několika osmitisícových hor světa, která leží v dalekém asijském pohoří Karakoram. Jedná se o druhou nejvyšší horu světa s 8 611 metry a také o jednu z nejtěžších na zdolání. Hora K2 je také vyobrazena v současném logu oddílu florbalu.

Vedení oddílu

Oddíl florbalu je součástí Sportovního klubu K2 Prostějov, jehož Výkonný výbor a Valná hromada jsou nejvyššími zástupci klubu s rozhodovacími pravomocemi.

Oddíl florbalu si rozhoduje o svém vlastním chodu a je řízen Výkonným výborem. Ten funguje na bázi pravidelných schůzí a komunikace mezi jednotlivými členy. Každoročně pak svolává Členskou schůzi.

Předseda sportovního klubu K2 ProstějovJan Zatloukal
Předseda oddílu SK K2 ProstějovMatěj Ošťádal
Člen výkonného výboruMartin Černý
Člen výkonného výboruVít Spíchal

Zmocněnci oddílu florbalu pak mají tzv. podpisová práva ve vztahu k Českému florbalu a jménem oddílu mohou podepisovat a schvalovat úkony ve směru ke sportovní unii. Sekretář oddílu florbalu pak řeší všechny administrativu ve vztahu k Českému florbalu a dalším organizacím.

Zmocněnci oddílu

Jiří KroupaMatěj OšťádalMartin Černý