23_20240110_145148.jpg
22_20240110_145951.jpg
83_20240530_201225.jpg

Proběhla členská schůze oddílu

Ve středu 29. května 2024 proběhla členská schůze oddílu florbalu SK K2 Prostějov. Výkonný výbor a zástupci oddílu na ní představili nosné informace o dění v oddíle a vizi do následující sezóny. Nechyběl ani rozbor hospodaření a doplňující volby.

Vše začalo krátkým ohlédnutím za právě skončenou sezónou 2023/2024: Oddíl florbalu do něj vstoupil s celkem 11 týmy a počet členů se pohyboval mezi 170 – 180. Vyzdvihnuta byla tréninková a turnajová morálka všech družstev, jako přínos byl zmíněn mentoring ze strany FBS Olomouc, nový web a eshop, či doprovodné akce jako soustředění a domácí kempy nebo koordinované vzdělávání trenérů.

Prostějov byl na florbalové mapě viditelný také díky pořádání Kempu talentované mládeže BU16 a BU17 či tréninky výběrů Olomouckého kraje na Olympiádu dětí a mládeže nebo instalací chytrých kamer na hale Vápenice.

Členové také byli seznámeni s výzvami, které se týkají zvýšení členské základny (hráči, trenéři a dobrovolníci) nebo s ucelenější vizí spolupráce se sponzory a nastavení sportovních a organizačních priorit.

V případě hospodaření oddílu florbalu byla vysvětlena příjmová a výdajová stránka fungování oddílu florbalu, systém dotací, a také zvýšené náklady v oblasti provozu a odměn trenérům. Na základě hlasování pak byly stanoveny členské příspěvky na sezónu 2024/2025 v celkové výši 7 000 Kč (3 500 Kč a 3 500 Kč). Za odstupujícího člena výkonného výboru Víta Spíchala pak byl zvolen Michal Tomiga. Byli zvoleni delegáti na valnou hromadu Sportovního klubu K2 Prostějov - Matěj Ošťádal, Martin Černý, Michal Tomiga, Jiří Kroupa (náhradníci Jindřich Kratochvíl, Jan Smička). Na závěr proběhla diskuse zúčastněných o vnitřní a vnější komunikaci v oddíle florbalu směrem k aktivním členům.

Všem zúčastněným děkujeme a doufáme, že se ještě v hojnějším počtu potkáme zase za rok.