23_20240110_145148.jpg
22_20240110_145951.jpg
82_20240523_144227.jpg

Členská schůze 2024

Rok se s rokem sešel a přichází opět čas, kdy se společně setkáme a vytyčíme společně další kroky směřování oddílu.

Srdečně zveme všechny řádné členy oddílu (uhrazené členské příspěvky) starší 18 let na nadcházející každoroční členskou schůzi, která se uskuteční ve středu 29. 5. 2024 se od 18:00 hodin v prostorách Sportcentra DDM - Vápenice.

Předběžný program schůze:

  1. Zhodnocení uplynulé sezóny
  2. Hospodaření uplynulé sezóny
  3. Ekonomický výhled
  4. Volba členu Výkonného výboru
  5. Volba delegátů na Valnou hromadu klubu SK K2.
  6. Další

Věříme, že se potkáme v hojném počtu a společně probereme další směřování oddílu.