Výkonný výbor na svém pravidelném zasedání projednával následující body:
- výstavba nové tělocvičny pro florbal
- navýšení odměn pro trenéry mládeže
- nábor do mládežnických kategorií a burza volného času, letáky a bannery
- platby příspěvků
- trenér A týmu mužů a trenéři do mládeže
- platby licencí a soupisek
- tréninkové jednotky od září 2019

K vybraným bodům v průběhu srpna a září 2019 vyjdou samostatné články na našem webu.