Jako každý rok vedení klubu SK K2 Prostějov udržuje stejný platební kalendář a to v nastavení plateb na květen a říjen.

První platba je extrémně důležitá, protože je nutné naplnit jednotlivé kategorie dvacetí a více členy a na základě došlých plateb pak přihlásit dané týmy.

Prosíme všechny hráče o dodržení termínu a včasné poslání. Platby lze řešit pouze převodem na účet.

první část – 2 500 Kč do 21. května 2018 (všechny kategorie)

druhá část – 1 500 – 2 300 Kč do 22. října 2018 (všechny kategorie, tato částka bude vypočítána na základě množství přihlášených členů na tým a dle finančních nákladů na tým)

bankovní spojení:
Číslo účtu: 2600628124/2010 (FIO banka)
částka: 2 500 Kč
VS: Rodné číslo
Poznámky: Jméno a příjmeni – florbal