Členské příspěky 2018/2019

první část – 2 500 Kč do 21. května 2018 (všechny kategorie)

druhá část – 1 500 – 2 300 Kč do 22. října 2018 (všechny kategorie)

bankovní spojení:
Číslo účtu: 2600628124/2010 (FIO banka)
VS: Rodné číslo
Poznámky: Jméno a příjmeni – florbal

Obecné podmínky

 • včasné zapalcení ČP do stanovených termínů
 • tréninková docházka a morálka
 • tréninky tříkrát týdně pro všechny všechny mládežnické kategorie
 • trenéři rozhodují o nominaci na základě jasně stanovených kritérií
  1. Uhrazené platby a závazky vůči klubu
  2. Tréninková docházka, přístup a morálka
  3. Výkonnost, soutěživost, zápal pro hru
  4. Konkurence