Členské příspěvky 2019/2020


První část – 2 500 Kč do neděle 19. května 2019 (všechny kategorie)

První platba je extrémně důležitá, protože je nutné naplnit jednotlivé kategorie dvaceti a více členy a na základě došlých plateb pak přihlásit dané týmy.

Druhá část – 1 500 – 2 300 Kč do neděle 20. října 2019 (všechny kategorie, tato částka bude vypočítána na základě množství přihlášených členů na tým a dle finančních nákladů na tým)

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 2600628124/2010 (FIO banka)
VS: Rodné číslo
Poznámky: Jméno a příjmení – florbal

Od všech členů bez výjimky požadujeme


• včasné zaplacení ČP do stanovených termínů
• tréninkovou docházku a morálku

Na základě čeho trenéři rozhodují o nominaci hráčů na turnaje?


1. Uhrazené platby a závazky vůči klubu
2. Tréninková docházka, přístup a morálka
3. Výkonnost, soutěživost, zápal pro hru
4. Konkurence

Co vše si členskými příspěvky platím?


• až 3 tréninkové jednotky týdně
• licencovaný trenérský tým složený minimálně ze dvou trenérů
• dopravu na turnaje (mládežnické kategorie)
• soutěžní kauce, startovné a licence hráčů
• sportovní halu pro pořádání domácích turnajů a poplatky s pořádáním spojené (odměny rozhodčí, pořadatelé)