V současnosti kroužky florbalu neprovozujeme. V případě zájmu se podívejte na stránky Sportcentra DDM Prostějov zde, kde se můžete do kroužku florbalu přihlásit.