KONTAKTNÍ OSOBY


Organizační pracovník oddílu florbalu SK K2 Prostějov
Michal TOMIGA
• tel.: +420 777 232 398
• e-mail: tomidza@seznam.cz

Sekretář oddílu florbalu SK K2 Prostějov
Mgr. et. Mgr. Jiří KROUPA
• tel.: +420 771 225 145
• e-mail: kroupajir@seznam.cz

Předseda oddílu SK K2 Prostějov
Matěj OŠŤÁDAL
• tel.: +420 604 702 158
• e-mail: matej.ostadal@gmail.com

Předseda Sportovního klubu K2 Prostějov
Bc. Jan ZATLOUKAL
• tel.: +420 777 311 108
• e-mail: jzatloukal@sportcentrumddm.cz

Adresa klubu


Sportovní klub K2 Prostějov
sídl. E. Beneše 3916/21, 796 03 Prostějov
Bankovní spojení – číslo účtu: 2600628124/2010 (Organizace: FIO banka)
IČO: 266 66 596
registrace u ČSTV pod číslem: 3709 153
číslo registrace stanov u MV: VS/1-1/57 587/04-R

Webové stránky klubu | Facebook | Instagram
E-mail: florbalprostejov@gmail.com