Kontaktní osoba klubu
Radek PAŘENICA
tel.: +420 774 336 126
email: radekparenica@seznam.cz

Adresa klubu
Sportovní klub K2 Prostějov
E. Beneše 15/21, 796 03 Prostějov
Bankovní spojení – číslo účtu: 2600628124/2010 (Organizace: FIO banka)
IČO: 266 66 596
registrace u ČSTV pod číslem: 3709 153
číslo registrace stanov u MV: VS/1-1/57 587/04-R

Webové stránky www.florbal-prostejov.com
Facebook https://www.facebook.com/skk2prostejov/
Instagram https://www.instagram.com/skk2prostejov/
Email florbalprostejov@gmail.com

Předseda a sekretář klubu
Mgr. et Mgr. Jiří KROUPA
tel.: 776 600 414
email: kroupajir@seznam.cz

Sportovní manažer klubu
Radek PAŘENICA
tel.: +420 774 336 126
email: radekparenica@seznam.cz

Zmocněnci klubu
Renata ONDRA BESTROVÁ
email: renata.bestrova@gmail.com
Radek PAŘENICA
email: radekparenica@seznam.cz
Bc. Jan ZATLOUKAL
email: jzatloukal@sportcentrumddm.cz

Správce webu a sociálních sítí
Lukáš ONDRA
email: lukaslukeondra@gmail.com