Tento článek přináší rozpis všech domácích turnajů. Je zde vždy uvedeno, která kategorie hraje a jaký je její vedoucí, který bude zároveň hlavním pořadatelem. Pak je určena kategorie, která daný turnaj uspořádá. Za pořádající kategorii nese zodpovědnost její vedoucí.

Příklad:

Dne 23. září sehrají domácí turnaj ženy. Hlavním pořadatelem dne bude vedoucí týmu žen Jan Novák. Jako pořádající tým byl určen tým mužů B a za ten zodpovídá Lukáš Ondra. Bude to on, kdo určí ze soupisky B týmu šest lidí, kteří budou rozděleni do dvou směn (7:45 – 11:00 a 11:00 – 14:15). Taktéž bude nabídnuta pozice zdravotníka, která je ohodnocena 250 Kč za turnaj. Pořadatelé zajistí časomíru, zápisy o utkání a správu mantinelů.

Vyjma mladších žáků, elévů a přípravky má každý tým pořadatelskou povinnost a to nikoli jednou. Je třeba si uvědomit, že náš klub expanduje a je třeba přiložit alespoň částečně ruku k dílu. Jen tak se lze zase posunout dál. Na každý turnaj připraví sekretář klubu hlavnímu pořadateli předvyplněné zápisy, výplatnici, peníze, popřípadě informační letáky. Cílem klubu je rozvěšovat klubové bannery, ale i bannery dalších sponzorů. Samozřejmě s pořádáním turnaje jsou spojené i případné sankce za nesplnění této povinnosti. Prosíme všechny hráče i hráčky, aby vycházeli svým vedoucím vstříc a po vzájemné domluvě nebo na základě určení vedoucího se v průběhu roku všichni u této činnosti prostřídali.

Zásady pořadatelství

1. hlavní pořadatel – dělá jej vždy vedoucí týmu, který na turnaji hraje

2. zdravotník – tato funkce bude placená (250 Kč) a bude nabídnuta zájemcům, kteří mají zdravotnickou praxi (Kratochvíl Jindřich), popřípadě jiným adeptům, povinností je být na celém turnaji

3. šest pořadatelů – budou rozděleni do dvou směn, jejich úkolem je zajistit zápis, časomíru a spravovaní mantinelů

Každý turnaj tedy bude mít hlavního pořadatele, tři pořadatele a zdravotníka, v případě turnaje juniorů ještě zapisovatele online, turnaj Elévů je hraný současně na dvě malá hřiště a vždy bude třeba jednoho zapisovatele navíc – celkem čtyři pořadatele (dva na jedno hřiště a dva na druhé)

Pořádající tým, jeho trenéři a vedoucí jsou zodpovědni za závěrečný úklid haly a šaten a následné vynesení odpadků a jejich roztřídění.

Věříme, že právě pořadatelská služba a její kvalita může zvyšovat kladný obrázek florbalu v očích veřejnosti.

Domácí ligové turnaje v sezóně 2016/17

2016

sobota 10. 9. 2016 17:00 – 19:30 muži – Pohár
neděle 25. 9. 2016 8:00 – 14:00 přípravka
neděle 2. 10. 2016 8:00 – 15:00 starší žáci
sobota 12. 11. 2016 8:00 – 14:00 přípravka
sobota 19. 11. 2016 13:30 – 21:30 muži A
neděle 20. 11.2016 10:00 – 18:00 junioři
neděle 4. 12. 2016 8:00 – 15:00 dorostenci
neděle 11. 12. 2016 8:00 – 13:30 elévové
neděle 18. 12. 2016 8:00 – 14:00 mladší žáci
neděle 18. 12. 2016 14:00 – 21:30 muži B

2017

sobota 7. 1. 2017 14:00 – 21:00 ženy
neděle 22. 1. 2017 13:30 – 21:30 muži A
neděle 29. 1. 2017 8:00 – 15:00 starší žáci
neděle 26. 2. 2017 8:00 – 15:00 dorostenci
sobota 4. 3. 2017 13:30 – 21:30 junioři
sobota 29. 4. 2017 14:00 – 21:30 muži B
neděle 30. 4. 2017 8:00 – 13:30 elévové
neděle 30. 4. 2017 13:30 – 20:30 ženy
sobota 6. 5. 2017 8:00 – 14:00 mladší žáci