Zásady pořadatelství


Každý turnaj bude mít hlavního pořadatele, až 5 pořadatelů (v závislosti na pořádání dané kategorie) a zdravotníka.

1. Hlavní pořadatel – funkci zastává Radek Pařenica, pokud neurčí jinak. Povinností je být na celém turnaji.

2. Zdravotník – tato funkce bude placená a bude nabídnuta zájemcům, kteří mají zdravotnickou praxi či studentům zdravotnické školy, popřípadě jiným adeptům. Povinností je být na celém turnaji.

3. Pořadatelé – budou rozděleni do dvou směn, jejich úkolem je zajistit zápis a online, časomíru a spravovaní mantinelů. Minimálně tři na turnaj. Zastoupení včas před turnajem určí Radek Pařenica.

Pořádající tým je zodpovědný za závěrečný úklid haly, šaten a následné vynesení odpadků a jejich roztřídění.