Cílem klubu je poskytovat především zábavu. Neméně důležitým a často konkurenčním cílem je zajistit kvalitní fungování klubu a jeho důstojnou roli. Téměř 100% administrativních povinností spadá do obsahu funkce sekretáře, další úkoly zařizuje Výkonný výbor. Je však třeba alespoň minimální zapojení ostatních členů a dodržovaní základních pravidel k zajištění základních práv a výhod členů a úspěšného, dlouhodobě udržitelného fungování.

A. Práva

1. Každému platícímu členu klubu je zřízen přístup do soukromé sekce klubového webu, kde může zjišťovat kontakty na spoluhráče, přispívat na knihu návštěv a sledovat finanční situaci svého družstva.

2. Každý člen klubu má právo podávat návrhy či námitky, kterými se bude zabývat VV na svém zasedání a o jejichž projednání bude VV informovat v krátké zprávě.

B. Povinnosti

1. Ve stanovených termínech plnit požadavky klubu, které určuje výkonný výbor a jejichž znění naleznou členové na oficiálních internetových stránkách klubu. Jedná se především o povinnost zajistit konání domácích turnajů. Vybíráni budou zejména ti, kteří mají nižší tréninkovou účast nebo ti, o nichž takto VV rozhodne.

2. Při provinění se každý vystavuje možnosti udělení pořádkové pokuty. Až do napravení situace se nebude moci účastnit akcí klubu (tréninkové jednotky, posilovna, turnaje).

3. Svědomitě zacházet s majetkem klubu, který mu byl svěřen. Při jeho zničení nebo ztrátě ho je povinen nahradit.