Oddíl florbalu je součástí Sportovního klubu K2 Prostějov, jehož Výkonný výbor a Valná hromada jsou nejvyššími zástupci klubu s rozhodovacími pravomocemi.

Oddíl florbalu si rozhoduje o svém vlastním chodu a je řízen Výkonným výborem. Ten funguje na bázi pravidelných schůzí a komunikace mezi jednotlivými členy. Každoročně pak svolává Členskou schůzi.

Předseda Sportovního klubu K2 Prostějov


Bc. Jan ZATLOUKAL
• e-mail: jzatloukal@sportcentrumddm.cz

Výkonný výbor oddílu florbalu SK K2 Prostějov


Matěj OŠTÁDAL – předseda
• e-mail: matej.ostadal@gmail.com

Martin ČERNÝ – člen VV
• e-mail: cerny.florbal@gmail.com

Vít SPÍCHAL – člen VV
• e-mail: spichalvit@gmail.com

Zmocněnci oddílu florbalu SK K2 Prostějov


Matěj OŠTÁDAL
• e-mail: matej.ostadal@gmail.com
Martin ČERNÝ
• e-mail: cerny.florbal@gmail.com
Mgr. et. Mr. Jiří KROUPA
• e-mail: kroupajir@seznam.cz

Sekretář oddílu florbalu SK K2 Prostějov


Mgr. et. Mgr. Jiří KROUPA
• e-mail: kroupajir@seznam.cz