Oddíl florbalu je součástí Sportovního klubu K2 Prostějov, jehož Výkonný výbor a Valná hromada jsou nejvyššími zástupci klubu s rozhodovacími pravomocemi.

Oddíl florbalu si rozhoduje o svém vlastním chodu a je řízen “radou starších”. Ta funguje na bázi pravidelných schůzí a komunikace mezi jednotlivými členy a je přístupna jakémukoliv zájemci z řad florbalu.

Předseda Sportovního klubu K2 Prostějov


Bc. Jan ZATLOUKAL
• e-mail: jzatloukal@sportcentrumddm.cz

Členové rady starších oddílu florbalu


Mgr. et. Mgr. Jiří KROUPA
• e-mail: kroupajir@seznam.cz
Lukáš ONDRA
• e-mail: lukas.luke.ondra@gmail.com
Michal TOMIGA
• e-mail: tomidza@seznam.cz
Marek VLČEK
• e-mail: marekvlcek@centrum.cz
Matěj OŠTÁDAL
• e-mail: matej.ostadal@gmail.com

Zmocněnci oddílu florbalu


Lukáš ONDRA
• e-mail: lukas.luke.ondra@gmail.com
Bc. Jan ZATLOUKAL
• e-mail: jzatloukal@sportcentrumddm.cz
Mgr. et. Mr. Jiří KROUPA
• e-mail: kroupajir@seznam.cz

Sekretář oddílu florbalu


Mgr. et. Mgr. Jiří KROUPA
• e-mail: kroupajir@seznam.cz