Ve středu 5. dubna 2023 proběhla Členská schůuze, na kterou byli pozváni všichni členové oddílu florbalu starší 18ti let a jako host se mohl dostavit kdokoliv s vazmabi na oddíl florbalu.

Po prezenci proběhlo shrnutí sezón 2021 – 2022 a 2022 – 2023, seznámení s hospodařením oddílu florbalu a s plány na další sezóny. Diskuse mezi přitomnými trenéry pak směřovala k otázce sportovní koncepce, vzdělávání trenérů a rozdělení kategorií na další období.

Výsledky voleb pak ustanovily nové složení Výkonného výboru i Kontrolní a revizní komise.

Předseda oddílu florbalu SK K2 Prostějov – Matěj Ošťádal
Členové Výkonného výboru oddílu florbalu SK K2 Prostějov – Vít Spíchal a Martin Černý

Předseda Kontrolní a revizní komise oddílu florbalu SK K2 Prostějov – Filip Antel
Členové Kontrolní a revizní komise oddílu florbalu SK K2 Prostějov – Roman Somr a Aneta Pechová

Všem zvoleným patří nejenom gratulace, ale i velký dík za snahu a ochotu zapojit se do dění v našem florbalovém oddíle.

V neposlední řadě je však třeba poděkovat i lidem, kteří se starali o chod florbalové složky v letech předešlých.