Členské příspěvky 2020/21 a 2021/2022


Tento bod má jedno velké ale, které vychází z plánů Českého florbalu. Tato organizace prodloužila trvání sezóny do konce června 2021 a stále pracuje s plánem v zahuštěném a intenzivním sledu odehrát část soutěží v době dubna až června, což většinou v minulosti byl čas startu soutěžních nadstaveb, play-off, různých vyvrcholení nebo už letních neoficiálních turnajů.

S ohledem na výše zmíněné se ale bude určitě pracovat s následnými body z pohledu chodu klubu:

• Plánovaná platba poslední části příspěvků v lednu 2021 je samozřejmě zrušena

• Počítá se s převodem až do výše 50% z již uhrazených příspěvků sezóny 2020/21 do sezony 2021/22, což však platí jen pro ty, kteří uhradili obě platby v červnu a září 2020 (prakticky většina členů klubu)

• Platba v květnu 2021 bude hlavně sloužit jako indikátor zájmu o pokračování ve florbalu (protože není možné přihlásit stejný počet týmů jako letos a pak zjistit, že nenaplníme ani soupisky do výše 20 členů na tým u dětí a mládeže a 15 u dospělých)

• Klub investoval do materiálního vybavení (klubová trička atd.), které bude bezplatně předáno členům klubu společně s první platbou na sezónu 2021/22

• Klub bude vycházet ze situace platby licencí, soupisek, startovného a kaucí ze strany Českého florbalu, neboť se čeká na vyjádření jeho vedení, jak bude kompenzovat letošní náklady klubům, když se sezona prakticky ani nerozběhla

• Rozhodujícím faktorem jako vždy bude zájem členů a jejich ochota pokračovat

Finance


S přihlédnutím k současné situaci, která se na jedné straně jeví jako velice přívětivá, neboť se blíží čas kolaudace nové tělocvičny a jejího dlouhodobého využití pro florbal, avšak z krátkodobého hlediska se jeví jako negativní, neboť došlo k poklesu počtu členů klubu (nebylo možné rozjet všechny náborové akce), se klub snaží výrazně snížit náklady na chod:

• Jelikož se od října/listopadu již netrénuje ani nehraje, trenéři a členové realizačních týmů nedostávají odměny

• Odměna sekretáři je od ledna 2021 pozastavena, odměna manažerovi klubu snížena, členové Výkonného výboru za svou činnost nikdy nebyli odměňování a to ani formou vyplácení cestovních nákladů na schůze VV

• Jakékoliv neakutní investice do vybavení či chodu klubu byly pozastaveny

• Nadále je podporováno vzdělávání trenérů, v této době formou distančních webinářů a školení

• Klub požádal o všechny dostupné dotace a granty (Národní sportovní agentura, město, kraj, Česká florbal) a oslovil, v řadě případů úspěšně, lokální sponzory

• Klub nadále investuje do rozvoje webu (grafika a funkcionalita) a do prezentace na sociálních sítích

• Klub bude výrazně investovat do marketingových materiálů spjatých s přechodem do nové tělocvičny (reklama – polepy mantinelů, bannery, plachty atd.)

• Klub částečně investoval do výroby chybějících dresů (kompletů či jednotlivých dílů), aby dovybavil kategorie starších žáků a dorostenců

• Klub oslovil oddíl FBS Olomouc, který považujeme za přirozeného lídra kraje, abychom mohli od května spolupracovat na společných akcích, které by mohly výrazně snížit nejen finanční složku, ale i zvýšit sportovní kvalitu u dětí ve věku mladších žáků a výše (více dle vývoje situace v době po Covid-19)

• Klub vytvořil finanční polštář, který by nám umožnil přihlásit stejný počet týmů jako letos, ovšem a opět bude záležet na zájmu členů samotných

• Klub oslovil ty jedince, kteří by dle našeho mínění a zkušeností mohli výrazně pomoci s rozvojem klubu a zapojit se do jeho chodu od jara 2021