Zdravím všechny členy klubu, ale i rodiče našich dětí z bavorského Mnichova. Ani tady už není situace růžová a florbalové soutěže byly pozastaveny do konce roku 2020. Na rovinu, čekáme to samé v rámci soutěží Českého florbalu.

Avšak nechci být jen poslem špatných zpráv. Pokud se vše rozjede v roce 2021 podle již nových not, budeme mít jednu nikoli malou výhodu. Stavba tělocvičny za DDM Vápenice se blíží do finále, minulý týden zde pracovníci řešili podlahu a následně i povrch. Neuskutečněné turnaje mládeže či ty posunuté rozhodně budeme směřovat do našich nových prostor.

Vzdělávací aktivity pro trenéry florbalu byly přesunuty do virtuálního prostoru pomocí webinářů Českého florbalu a doufám, že si z toho každý něco vezme.

Co nelze však posunout do světa online jsou tréninky. Je zbytečné se zde rozepisovat o sociální prospěšnosti kontaktů mezi dětmi a mládeží. Sami to cítíme na sobě i my dospělí. Já bych však na Vás všechny apeloval, abyste, pokud je to jen trochu možné, nezaháleli po stránce pohybové. Jít se proběhnout do parku, na Hloučel nebo na přehradu by zase neměl být takový problém, vy co máte i jiné možnosti s chutí do toho. Cvičení techniky hole doma už je snad i samozřejmost a na posilování nepotřebujete vždy moderní “gym” s klimatizací.

Samotný klub je trošku v limbu, protože nevíme, co se bude dít. Snažíme se žádat o dotace a granty na naši činnost, připravit trenéry a také řešit největší výzvu. Tou je úbytek členů, neboť nám letos kompletně odpadla možnost náborových akcí a školních turnajů.

Vám všem jsem však vděčný za Vaši podporu, nezbývá než doufat a v mezičase nezahálet.

Hodně zdraví