Zmocněnci klubu


Lukáš ONDRA
• e-mail: lukas.luke.ondra@gmail.com
Bc. Jan ZATLOUKAL
• e-mail: jzatloukal@sportcentrumddm.cz
Mgr. et. Mr. Jiří KROUPA
• e-mail: kroupajir@seznam.cz

Sekretář Oddílu


Mgr. et. Mgr. Jiří KROUPA
• e-mail: kroupajir@seznam.cz