Vedení klubu se skládá z pětičlenného výkonného výboru, který rozhoduje o fungování klubu. Výkonný výbor funguje od samotného vzniku klubu v roce 2007. Funguje na bázi (ne)pravidelných schůzí a komunikace mezi jednotlivými členy.

V současné době má Výkonný výbor následující podobu:

Předseda klubu


Mgr. et Mgr. Jiří KROUPA

Členové výkonného výboru


Bc. Jan ZATLOUKAL (předseda Sportovního klubu K2 Prostějov)
Radek PAŘENICA (sportovní manažer klubu)
Lukáš ONDRA (správce webu a sociálních sítí)
Václav VONDÁL (sekretář klubu)

Zmocněnci klubu pak mají tzv. podpisová práva ve vztahu k Českému florbalu a jménem klubu mohou podepisovat a schvalovat úkony ve směru ke sportovní unii.

Zmocněnci klubu


Renata ONDRA BESTROVÁ
Radek PAŘENICA
Bc. Jan ZATLOUKAL