Oddíl florbalu je součástí Sportovního klubu K2 Prostějov, jehož Výkonný výbor a Valná hromada jsou nejvyššími zástupci klubu s rozhodovacími pravomocemi.

Oddíl florbalu si rozhoduje o svém vlastním chodu a je řízen Výkonným výborem. Ten funguje na bázi pravidelných schůzí a komunikace mezi jednotlivými členy. Každoročně pak svolává Členskou schůzi.

Předseda Sportovního klubu K2 Prostějov


Bc. Jan ZATLOUKAL

Předseda oddílu florbalu SK K2 Prostějov


Matěj OŠTÁDAL

Členové Výkonného výboru oddílu florbalu SK K2 Prostějov


Martin ČERNÝ
Vít SPÍCHAL

Zmocněnci oddílu florbalu pak mají tzv. podpisová práva ve vztahu k Českému florbalu a jménem oddílu mohou podepisovat a schvalovat úkony ve směru ke sportovní unii. Sekretář oddílu florbalu pak řeší všechny administrativu ve vztahu k Českému florbalu a dalším organizacím.

Zmocněnci oddílu florbalu SK K2 Prostějov


Mgr. et. Mgr. Jiří KROUPA
Matěj OŠŤÁDAL
Martin ČERNÝ

Sekretář oddílu florbalu SK K2 Prostějov


Mgr. et. Mgr. Jiří KROUPA