Oddíl florbalu je součástí Sportovního klubu K2 Prostějov, jehož Výkonný výbor a Valná hromada jsou nejvyššími zástupci klubu s rozhodovacími pravomocemi.

Oddíl florbalu si rozhoduje o svém vlastním chodu a je řízen “radou starších”. Ta funguje na bázi pravidelných schůzí a komunikace mezi jednotlivými členy a je přístupna jakémukoliv zájemci z řad florbalu.

Předseda Sportovního klubu K2 Prostějov


Bc. Jan ZATLOUKAL

Členové rady starších oddílu florbalu


Mgr. et. Mgr. Jiří KROUPA
Lukáš ONDRA
Michal TOMIGA
Marek VLČEK
Matěj OŠTÁDAL

Zmocněnci oddílu florbalu pak mají tzv. podpisová práva ve vztahu k Českému florbalu a jménem oddílu mohou podepisovat a schvalovat úkony ve směru ke sportovní unii. Sekretář oddílu florbalu pak řeší všechny administrativu ve vztahu k Českému florbalu a dalším organizacím.

Zmocněnci oddílu florbalu


Mgr. et. Mgr. Jiří KROUPA
Lukáš ONDRA
Bc. Jan ZATLOUKAL

Sekretář oddílu florbalu


Mgr. et. Mgr. Jiří KROUPA