Vedení klubu se skládá z pětičlenného výkonného výboru, který rozhoduje o fungování klubu. Výkonný výbor funguje od samotného vzniku klubu v roce 2007. Funguje na bázi pravidelných schůzí a komunikace mezi jednotlivými členy.

V současné době má Výkonný výbor následující podobu:

Předseda klubu


Bc. Jan ZATLOUKAL

Členové výkonného výboru


Mgr. et Mgr. Jiří KROUPA
Lukáš ONDRA
Václav VONDÁL
Milan ŘEDINA

Zmocněnci klubu pak mají tzv. podpisová práva ve vztahu k Českému florbalu a jménem klubu mohou podepisovat a schvalovat úkony ve směru ke sportovní unii.

Zmocněnci klubu


Renata ONDRA BESTROVÁ
Radek PAŘENICA
Bc. Jan ZATLOUKAL