V rámci sportovní činnosti je pak významná výjimka z uvedeného zákazu pro hromadné akce uvedené v bodě II. Usnesení č. 958, který nám umožňuje a dovoluje pokračovat v naší činnosti.

Dále nám přikazuje a omezuje v následujících bodech takto.

- omezují sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí vč. rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště

- stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy

- v těchto případech je pak stanoven celkový počet osob, které se mohou takové akce zúčastnit, a to na 130 osob

- vedle počtu osob je současně nastaven i okruh osob, které se mohou akce zúčastnit, a to tak, že se jedná pouze o sportovce a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí vč. rozhodčích (např. realizační tým, pořadatelé, delegáti, technický personál, zdravotnická služba apod.) a osob zajišťujících zpravodajství (např. noviny, televize apod.)

- zakázána je tedy přítomnost diváků

- v případě rodičů bude jejich přítomnost na sportovní akci považována za nežádoucí

Usnesením vlády č. 957 ze dne 30. 9. t.r. byl vyhlášen nouzový stav na území ČR s účinností ode dne 5. 10. 2020 od 00:00 hod. do dne 18. 10. t.r. do 23:59 hod.