Program by se týkal jiných způsobů platby členských příspěvků a dalších alternativ, které by byly posuzovány individuálně, ale obecně by klub mohl nabídnout vybraným jedincům následující

1. individuální splátkový kalendář


• Člen oddílu by měl možnost platit členské příspěvky formou měsíčních splátek
• Platba by byla stanovena Výkonným výborem klubu v rozsahu 500 – 800 Kč na měsíc s přihlédnutím k samotné žádosti, výši celoročního příspěvku pro danou kategorii

2. alternativní možnosti placené činnosti pro oddíl


• pořádání domácích turnajů a zápasů
• výpomoc s údržbou oddílové materiálu
• výpomoc při organizaci klubových akcí (soustředění, kempy, dny florbalu, nábory atd.)

Jak již bylo zmíněno výše, s případnou žádostí se obracejte přímo na předsedu klubu – Jiří Kroupa (kroupajir@seznam.cz), který to bude tlumočit zpět výkonnému výboru.