Již jsme mnohokráte avizovali, že vzhledem k ekonomickým dopadům viru Covid-19 se klub rozhodl vyjít všem členům a rodičům u dětí vstříc a změnit systém plateb.

Po první platbě z června 2020 přichází potřeba uhradit druhou částku ve výši 1 500 Kč a konečným termínem zaplacení je pátek 18. září 2020. Samozřejmě platby uvítáme již nyní dle Vašich finančních možností. Nově se generuje variabilní symbol ze systému EOS. Prosíme o dodržení následujícího procesu:

Platbu klubu odveďte na číslo účtu: 2600628124/2010
VS: bude generován systémem EOS na každou platbu
Poznámka: jméno, příjmení – ČP florbal

3. platba ve výši 800 – 1 500 Kč bude nastavena do pátku 15. ledna 2021, avšak tato třetí platba bude v případě kategorií dorostenců, starších žáků, mladších žáků, elévů a přípravky reflektovat počet členů na soupisce týmu a bude snaha ji dostat na co nejnižší úroveň. Na druhou stranu se vše bude odvíjet od omezené možnosti vykonávat aktivní nábory na školách, v rámci akcí Sportcentrum – DDM Prostějov a podobně.

Základní pravidla fungování klubu:

Od všech členů bez výjimky požadujeme


• včasné zaplacení ČP do stanovených termínů
• tréninkovou docházku a morálku

Na základě čeho trenéři rozhodují o nominaci hráčů na turnaje?


1. Uhrazené platby a závazky vůči klubu
2. Tréninková docházka, přístup a morálka
3. Výkonnost, soutěživost, zápal pro hru
4. Konkurence

Co vše si členskými příspěvky platím?


• 3 tréninkové jednotky týdně
• licencovaný trenérský tým složený minimálně ze dvou trenérů
• dopravu na turnaje (mládežnické kategorie)
• soutěžní kauce, startovné a licence hráčů
• sportovní halu pro pořádání domácích turnajů a poplatky s pořádáním spojené (odměny rozhodčí, pořadatelé)