Před minulou sezónou došlo k úpravě systému play-up, které hraje 16 účastníků z pěti skupin. Sestup se týká 14 týmů, kdy sestupují automaticky týmy na 11. a 12. příčce a k nim se přidává čtveřice nejhorších týmu na příčce 10.

Pro sezónu 2020/2021 dochází k další změně. Divize se bude hrát systémem jedno kolo za víkend. Nyní skončila takzvaná přechodová fáze, kdy se střídaly herní dvoukolové víkendy s jednokolovými, aby navázala na nový herní systém. V předchozích sezonách se soutěž hrála dvě kola za víkend a následující víkend měli hráči volno.

Český florbal zmapoval preference družstev a výsledky ankety jsou následující:
29 % družstev preferuje jedno kolo za víkend
15 % družstev preferuje přechodný model z aktuální sezony
29 % družstev preferuje původní takt dvojkolo – volný víkend
5 % družstev uvedlo, že se dokáží přizpůsobit jakémukoliv systému
22 % družstev neuvedlo svoji odpověď

Náš oddíl se přiklonil k variantě číslo tři – tedy dvojkolo za víkend – volný víkend.