I nadále však platí, že hlavním zdrojem informací o aktuálním dění v klubu je oddílový web. Zde se členové klubu, rodičové i široká veřejnost mohou dozvědět o všech novinkách či odehraných zápasech a turnajích. Pro interní komunikaci pak bude používán již zmíněný systém EOS.

Prosíme tímto hlavně rodiče, ale i další členy klubu, aby se snažili párkrát do týdne klubový web otevřít. Články zde chodí s pravidelností dvou až čtyř do týdne a nejde o žádné dlouhé a namáhavé čtení.

Facebookový profil oddílu je pak hlavně oporou pro klubový web, protože odkazuje na aktuální články a informuje o víkendových kláních – plánovaných či odehraných.

Portfolio sociálních profilů pak doplňuje již dobře etablovaný Instagram s některými aktuálními fotografiemi a statusy týkající se novinek v oddíle nebo u jednotlivých týmů.

Do sezóny 2020/21 pak obnovujeme činnost účtu na síti Twitter a nově zakládáme i profil na Flickr (portál pro sdílení fotografií) a oblíbeném YouTube. Obsahově jsou poslední tři profily zatím ve výstavbě, ale je možné už nyní si je přiřadit mezi oblíbené.

Odkazy níže


Facebook
Instagram
Flickr
Youtube
Twitter