Je třeba začít spíše s administrativními věcmi týkající se nového systému EOS a systému Českého florbalu jménem FIS. Pro klub je mimořádně důležité, aby všichni aktivní členové byli součástí EOSu, který plní formu jakéhosi CRM systému pro správu týmů, tréninků, plateb, trenérů a managementu. V případě technických problémů či dotazů se prosím obraťte na činovníky klubu, kontakty níže. Je nutné v současné době již mít uhrazenou i první platbu příspěvků na sezónu 2020/21.

Radek PAŘENICA (Manažer klubu)
• tel.: +420 774 336 126
• e-mail: radekparenica@seznam.cz

Václav VONDÁL (Sekretář klubu)
• tel. +420 731 692 823
• e-mail: vasa.vondal@seznam.cz

Jak jsme již informovali dříve, do nadcházející sezóny vstupujeme s devíti týmy, nepokračuje tým žen. Výhodou florbalu však je, že v dětských a mládežnických kategoriích mohou hrát dívky za chlapce bez jakýchkoliv omezení, a proto i v rámci avizovaných náborů oddíl hledá zájemkyně o tento halový sport. Samostatné týmy či kroužky dívek realizovány nebudou.

Došlo už k rozlosování jednotlivých soutěží napříč všemi kategoriemi a postupně budeme aktualizovat rozpis a i přehled domácích turnajů. S tím souvisí fakt již ohlášené výstavby nové tělocvičny na florbal v rámci DDM – Vápenice. Předpokládaný termín kolaudace je v prosinci 2020/lednu 2021 a oddíl již plánuje zde uspořádat turnaje mládeže v roce 2021 (zřejmě v období únor až květen). Všichni se moc těší na tento zlomový okamžik pro klub a florbal v Prostějově jako takový.

Nadále pokračují i venkovní tréninky mládeže, v plánu jsou i příměstské tábory, na kterých oddíl participuje a taktéž zahájení druhé vlny tréninků v srpnu 2020. O tom všem budeme včas informovat.