Klubová sekce


Jak jste již zřejmě zaregistrovali, do Vašich emailů přistála zpráva o nutnosti registrace do nového systému EOS Cluz Zone, který má svůj odkaz i na klubovém webu. Oč přesně jde? Jde o informační systém, který má výrazně zjednodušit komunikaci napříč klubem mezi hráč, trenéry a zákonnými zástupci a dopomoci taktéž k lepšímu přehledu plateb členských příspěvků. Cílem je odbourat jakoukoliv další komunikaci po skupinách na facebooku atd.

EOS Club zone nabízí:


okamžitý přístup k aktuálním informacím
přehled povinností s notifikacemi
kalendář všech událostí
přístup pro rodiče
elektronická registrace
mobilní aplikace

Více o produktu zde: https://www.eosclubzone.cz/

Platba člesnkých příspěvků


S tím je spjatá, respektive spárovaná i platba členských příspěvků do florbalového oddílu. Každý člen, resp jeho zákonný zástupce, musí mít dokončenou registraci do tohoto systému, a následně začít uhrazovat příspěvky na sezónu 2020/21. Jak již bylo vysvětleno dříve, vzhledem ke koronavirové krizi a jejím ekonomickým dopadům, snaží se klub vyjít maximálně vstříc všem členům. Splátkový kalendář byl nastaven nově na tři části a termíny posunuty.

I tak prosíme všechny členy klubu, aby dodrželi následující termíny. Hlavně červnový a zářijový termín jsou kritické pro chod klubu.
1. platba ve výši 1 500 Kč do pátku 19. června 2020
2. platba ve výši 1 500 Kč do pátku 18. září 2020
3. platba ve výši 800 – 1 500 Kč do pátku 15. ledna 2021 (tato třetí platba bude v případě kategorií dorostenců, staších žáků, mladších žáků, elévů a přípravky reflektovat počet členů na soupisce týmu a bude snaha ji dostat na co nejnižší úroveň)

Platbu klubu proveďte na číslo účtu: 2600628124/2010
VS: bude gerován systémem EOS na každou platbu
Poznámka: jméno, příjmení – ČP florbal