Stále platí určité restrikce. Jsou tedy tréninky pro mou dceru/syna povinné?

Ne nikoho nemůžeme k ničemu nutit. Chápeme určité obavy z nákazy či obecný strach. Na trénincích budeme následovat doporučení vlády – rozdělení do menších skupin, příchod v rouškách, hygienické zásady.

Tréninky jsou nastaveny i na červenec, my však máme rodinné dovolené, babičky/dědečky a vše už je naplánované.

To je v pořádku. Celý červenec je navíc, abychom kompenzovali chybějící tréninky v průběhu března až května. Na druhou stranu, pakliže je tu ochota a zájem, uvítáme maximální a pravidelnou účast. Jsme sportovní oddíl a sportovní příprava by měla probíhat alespoň třikrát týdně u všech kategorií.

Jak je to přesně s platbami? Lze platit už nyní, lze poslat dvě platby najednou? Jsou možné další odklady?

Ano, již nyní lze platit dle pokynů na webu. Čím dříve, tím lépe pro klub, protože je pak jasné, s kým počítat a s kým už ne. Pokud je tu možnost poslat rovnou první dvě platby (3 000 Kč), pro nás dokonce výhodnější. Rádi bychom však eliminovali jakékoliv plošné odklady. Situace po ekonomické stránce určitě není pro nikoho jednoduchá, na druhou stranu jsme se jako klub snažili udělat maximální kompromis.

Co znamená přesně 3. platba ve výši 800 – 1 500 Kč bude v případě kategorií dorostenců a níže reflektovat počet členů na soupisce týmu a bude snaha ji dostat na co nejnižší úroveň?

To znamená, že muži, junioři a ženy i nadále platí 4 500 Kč za sezónu, protože provoz jejich kategorií je finančně nejnáročnější a počty lidí na soupisce limitované. Naopak u dorostenců, starších a mladších žáků, elévů a přípravky se budeme snažit poslední platbu snížit na minimum (leč stále platí rozsah 800 – 1 500 Kč). Rozhodující opravdu bude počet členů na soupisce.

Můžeme očekávat nějaké vratky za sezónu 2019/2020?

Rádi bychom se tomu vyhnuli, protože defakto by to mohlo ohrozit existenci klubu. Ten uhradil všechny platby související s provozem klubu na sezónu 2019/20 dopředu. I proto jako kompromis nabízíme tréninky v červenci a srpnu, rozmělnění plateb do tří částí a snahu jako kompenzaci dostat poslední platbu na sezónu 20/21 co nejníže.

Jak to bude s tréninky a časy pro další sezónu?

Prakticky totožné. Nic se nemění ohledně času a místa pro tréninky mládeže. Opět bude podstatná většina na hale RG a ZŠ města Prostějov. O všem budeme zase informovat v průběhu srpna.