Jde samozřejmě o velice citlivé téma obzvláště v době, kdy každý rodič či člen klubu je zahlcen mediální palbou na téma ekonomických dopadů karantény. Kola ekonomiky se pomalu roztáčí zpět a samozřejmě i Český florbal již aktivoval systém přihlášek na sezónu 2020/21.

Před samotným objasněním rozhodnutí klubu v otázce platby členských příspěvků bychom rádi zvýraznili několik základních premis našeho fungování

- Klub přihlásí všechny kategorie i pro sezónu následující

- Klub si plně uvědomuje současné ekonomické dopady na peněženky svých členů a rodinných rozpočtů a chce najít kompromis

- Klub vyplatil odměny všem mládežnickým trenérům za období březen – květen jako kdyby šlo o řádně dohraný ročník a trenéři naopak souhlasili s výpomocí během května až srpna, kdy bývaly tréninkové jednotky dříve omezeny počtem i kapacitou

- Klub i nadále podporuje svá pravidla týkající se včasného zaplacení ČP do stanovených termínů, tréninkovou docházku a morálku a potřebu mít 15 – 20 členů na kategorii, aby byly pokryty základní výdaje

I s přihlédnutím k těmto okolnostem jsme se rozhodli změnit systém plateb pro sezónu 2020/21 a vyjít tak maximálně vstříc všem členům. Systém byl stanoven takto:

1. platba ve výši 1 500 Kč do pátku 19. června 2020

2. platba ve výši 1 500 Kč do pátku 18. září 2020

3. platba ve výši 800 – 1 500 Kč do pátku 15. ledna 2021 (tato třetí platba bude v případě kategorií dorostenců a níže reflektovat počet členů na soupisce týmu a bude snaha ji dostat na co nejnižší úroveň)

Platbu klubu odveďte na číslo účtu: 2600628124/2010
VS: bude gerován systémem EOS na každou platbu
Poznámka: jméno, příjmení – ČP florbal

Klubové vedení musí brát v potaz kritické termíny a faktory
- uzávěrka přihlášek do soutěží je 29. května 2020
- losovací aktiv soutěží Olomouckého kraje bude kolem 15. června 2020
- potřeba maximálně naplnit kapacity všech týmů od přípravky až po muže (vždy 15 – 20 členů na družstvo)

Chceme Vás touto cestou požádat o maximální vstřícnost a spolupráci. Termín plateb byl v předchozích sezónách vždy v termínu půlky května a půlky října kvůli eliminaci risku nenaplnění kategorie. Na druhou stranu současné dopady post karanténní doby nás přesvědčují k možnosti najít kompromis mezi obvyklým systémem fungování a ekonomickou situací našich členů.

Děkujeme všem.