Ani náš oddíl nebyl žádnou výjimkou a jeho fungování bylo omezeno na minimum v průběhu “virové krize”. Je to dáno i faktem úzkého napojení na pedagogické a volnočasové organizace města Prostějov, které svou provozní činnost musely taktéž omezit vzhledem k nařízením vlády, kraje a města.

Jelikož situace se nyní jeví více jasnější, dochází k restartu činnosti klubu. Ten samozřejmě bude fungovat v trošku jiném režimu, neboť všechny soutěže Českého florbalu byly oficiálně ukončeny a bohužel byla zrušena i řada mimosoutěžních akcí a turnajů. Oficiální soutěže započnou opět na přelomu září a října 2020

Ve dvou po sobě jdoucích článcích Vám odhalíme systém fungování tréninků pro měsíce květen až srpen, s tím že začátek je stanovený na pondělí 18. května 2020. Dále také objasníme finanční zázemí oddílu a systém platby příspěvků na sezónu 2020/21, ve kterém chceme maximálně reagovat na současné ekonomické změny a možné dopady na rodinné rozpočty.

Všem touto cestou chceme poděkovat za přízeň a popřát hlavně zdraví.